Polityka prywatności "RODO" i informacja o używanie plików COOKIES

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, „Rozporządzenie RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

W związku tym, chcielibyśmy Was poinformować o związanych z tym sprawach:

1.
Kto jest administratorem Waszych danych?
Administratorem Waszych danych osobowych jest Classickbox Mateusz Kowalczyk z siedzibą w Ostrołęce, ul. Juliusza Konstantego Ordona 15, 07-410 Ostrołęka, z adresem korespondencyjnym: ul. Juliusza Konstantego Ordona 15, 07-410 Ostrołęka.
Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi w imieniu firmy Classickbox Mateusz Kowalczyk jest Pan Mateusz Kowalczyk. Dane kontaktowe pod jakimi jest on dostępny: e-mail sklep@blushy.pl, adres korespondencyjny:ul. Juliusza Konstantego Ordona 15, 07-410 Ostrołęka.

2.
Jakie dane pozyskujemy od Was?:
-
imię i nazwisko;
-
nazwa firmy przedsiębiorcy;
-
adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji;
-n
umer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
-
numer telefonu;
-
adres poczty elektronicznej (e-mail).

3. Po co pozyskujemy Wasze dane?:
Wasze dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu:

-
rejestracji konta Klienta w Sklepie Internetowym www.blushy.pl;
-
zapewnianie obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzenia Kontem Klienta;
-
realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;
-
wystawiania i przesyłania dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) w związku z transakcjami zawieranymi przez Klientów w Sklepie Internetowym www.blushy.pl;
-
kontaktowania się drogą elektroniczną, telefoniczną albo pocztą tradycyjną w uzasadnionych przypadkach dotyczących udzielania Klientowi informacji pomocnych w korzystaniu ze sklepu internetowego www.blushy.pl -czy też zapewniania pomocy technicznej odnośnie konta Klienta i prowadzonych przez niego operacji w Sklepie Internetowym www.blushy.pl.
-
kontaktowania się z Klientem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym w celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, obsługą Klienta, prowadzenia mailingu zawierającego informacje handlowe, informacje odnośnie funkcjonowania i wprowadzanych zmian oraz inne informacje istotne z punktu działania Sklepu Internetowego www.blushy.pl;
-
rozpatrywania reklamacji;
-
w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia na to przez Klienta zgody.

4. Kto poza Classickbox Mateusz Kowalczyk będzie odbiorcą Waszych danych?:
Odbiorcą Waszych danych osobowych będą podmioty upoważnione przez Classickbox Mateusz Kowalczyk.
Wasze dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego ani innej organizacji międzynarodowej.

5. Jak długo przechowujemy Wasze dane?:
Wasze dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym nabywacie produkty poprzez Sklep Internetowy www.blushy.pl albo do momentu zakończenia funkcjonowania Sklepu www.blushy.pl.

6.
Jakie są Wasze prawa odnośnie danych, które od Was pobraliśmy?:
Posiadacie prawo do:
-
dostępu do treści swoich danych;
-
sprostowania danych;
-
usunięcia danych;
-
ograniczenia przetwarzania danych;
-
przenoszenia danych;
-
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
-
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
-
wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku gdy zdecydujecie się skorzystać z przysługujących Wam praw, powinniście zwrócić się do administratora danych osobowych pisząc wiadomość e-mail na adres: sklep@blushy.pl albo wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:ul. Juliusza Konstantego Ordona 15, 07-410 Ostrołęka.

7.
Profilowanie:

Wasze dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

UWAGA!
Chcielibyśmy, żebyście mieli świadomość, że:

-
Podanie przez Was danych osobowych jest dobrowolne.
-
Podanie przez Was danych osobowych jest wymogiem i warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym ww.blushy.pl, a tym samym dokonywania zakupów towarów marki oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym www.blushy.pl.
-
Tym samym jesteście zobowiązani do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym www.blushy.pl, a tym samym brak możliwości dokonywania przez Was zakupów towarów oferowanych przez nas w Sklepie Internetowym www.blushy.pl.
-
Usunięcie Waszych danych z bazy danych Sklepu Internetowego www.blushy.pl, zgodnie z Waszym zgłoszeniem skutkuje usunięciem Waszego Konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.blushy.pl, a tym samym uniemożliwieniem Wam dokonywania zakupów towarów oferowanych przez nas w Sklepie Internetowym www.blushy.pl.

Pełny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest pod adresem:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679PLIKI COOKIES

- Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

- Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu, z zastrzeżeniem cookies Zewnętrznych.

- Podstawowe dwa rodzaje cookies to cookies trwałe oraz cookies tymczasowe (inaczej: sesyjne). cookies trwałe pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu ich wygaśnięcia, który zostaje ustawiony podczas ich tworzenia. cookies tymczasowe (sesyjne) są usuwane z urządzenia Użytkownika po zamknięciu sesji przeglądarki. W obu wypadkach Użytkownik ma możliwość ich ręcznego usunięcia w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki.

- Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele wykorzystywania plików cookies

  • umożliwienia korzystania ze Sklepu oraz jego funkcji, takich jak np. Koszyk zakupów, uwierzytelnianie Użytkowników;

  • zapamiętywania preferencji osób korzystających ze Sklepu, takich jak np. wybór języka strony, regionu, co pozwala na uproszczenie korzystania ze Sklepu i jego indywidualizację,

  • identyfikowania osób korzystających ze Sklepu,

  • zapisywania danych związanych z konkretną sesją zakupową (np. zapamiętania, że Użytkownik zalogował się do Sklepu, zapamiętania Produktów dodanych do Koszyka itp.),

  • wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji konkretnej osoby korzystającej ze Sklepu,

  • prowadzenia statystyk zachowań osób odwiedzających stronę internetową Sklepu (np. pomiar liczby osób, sposób korzystania ze strony internetowej),

  • w zakresie cookies Zewnętrznych (cookies innych firm) – we wskazanych wyżej celach statystycznych oraz reklamowych.

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

-Za obsługę i przechowywanie „cookies” odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik. Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

-Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. W tym celu Użytkownik może wykorzystać ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. W ustawieniach tej przeglądarki znajdują się szczegółowe informacje w zakresie przechowywania plików cookies.

- Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

- Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.